Moim rodzicom z okazji 90-tych urodzin ojca oraz 60-tej rocznicy ich ślubu.
- Syn Karol


„Daleko od domu“
Dwaj synowie Marii Cieślar skryli się w beskidzkich lasach, by uniknąć aresztowania przez nazistowskich okupantów. Ale młodszy syn, z zawodu cieśla, wrócił. Gestapowcy nękali rodzinę z powodu starszego syna Józefa, który ukrywał się jako partyzant. Oskar, by ochronić resztę rodziny, głównie matkę i cztery małoletnie siostry, przed wywózką do Auschwitz, podjął decyzję i poświęcił się...

ZOBACZ CAŁY TEXT>


Ojciec OSKAR (od r. 1948 FRANCISZEK) CIEŚLAR urodzony 25.12.1917 w Wiśle, jako drugi syn Andrzeja Cieślara (1871–1935) i Marii z domu Sikora (1887–1958)

ZOBACZ CAŁY ŻYCIORYS >


Christmas in Herod’s era
The century was still young but tired by ubiquitous slaughter of innocent infants and senseless butchery all over Europe. Peace, as never before in history, was expected in all families of the old continent. And when it finally came it was at the obvious expense of some countries. In remote villages not many worried of disturbing rumors about cruel revolution far north which menaced future conquests in the name of new deities. Similarly in towns not many worried of new social order and miseries stayed alive in post-bellum uprooted society unaware of new subtle dangers. It was a heartless century, unfavourable for newborns and adults alike.

ZOBACZ CAŁY TEXT >